/ netinfo
Областният управител на област Русе Галин Григоров се запозна на място с действията на междуведомствената комисия, извършваща проверки на състоянието на мостовите съоръжения, намиращи се на републиканската пътна мрежа в региона.

Той участва в проверката на моста над р. Янтра при село Кривина. Обследването включва проверки на това дали мостовете отговарят на техническите изисквания за добро експлоатационно състояние на изправността на отговорните елементи и детайлите на конструкцията с цел придобиване на първична информация, имаща превантивен характер.

Внимание ще бъде обърнато на обезопасеността, хидроизолацията, както и дали са налице условия за пешеходен преход, какво е състоянието на парапетите, налична ли е маркировка и тя отговаря ли на законовите и подзаконови нормативни актове, както и налице ли са необходимите пътни знаци, тяхната видимост и състояние.

Обследването ще обхване и това дали е спряно движението по мостовете с ограничен достъп, които не отговарят на изискванията за експлоатация като пътни съоръжения. На проверка подлежи и състоянието на емблематичния мост на Колю Фичето край Бяла, като ще се акцентира на предотвратяването на злополуки, предотвратяване преминаването на МПС-та и запазването на недвижимото културно наследство, което е от национално значение.

Междуведомствената комисия се председателства от началника на отдел „Държавна собственост“ в Областна администрация Русе инж. Огнян Атанасов, а нейния състав участват представители от Областна управа, Областно пътно управление и Областната дирекция на МВР.