Част от екипа на проекта
Част от екипа на проекта / netinfo
Резултатите от първото по рода си теренно аудиовизуално проучване на културното наследство на дунавските рибарски общности от България и Румъния бяха съобщени днес в Русе. Изпълнителният директор на Българо-румънската търговско-промишлена палата Елеонора Иванова – инициатор и възложител на проучването, представи цялостната концепция за изследване и съхраняване на рибарското културно наследство като ключов елемент от разработването на нови трансгранични туристически маршрути, които да донесат икономическа полза за региона. Тя говори също за приноса на новата инициатива към мисията на БРТПП да подпомага икономическите взаимодействия между двете съседни държави. Етнологът от Регионалния исторически музей - Русе Искра Тодорова направи кратки пояснения по създаването на методологията на проучването с участието на български и румънски изследователи. В резултат на теренното проучване са създадени 10 промоционални филма за пет двойки селища от България и Румъния със съхранени рибарски традиции: Силистра (Татарица) – Кълъраш; Ветрен (Сребърна) - Мостищя-Галаци, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат. С видеокамери и фотокамери от земята или от дрон са документирани над 100 обекта на културното и природното наследство в тези региони, интервюирани са 30 представители на рибарските общности. Създаден е огромен масив от фотоси, текстове и видеоматериали на български, румънски и английски език, до които в скоро време ще бъде осигурен свободен публичен достъп, за да бъдат използвани за бъдещи научни изследвания, планиране на местното развитие, създаване и рекламиране на туристически продукти. За продуктите на теренното аудиовизуално проучване говори Димитър Липовански, представител на консорциум „Памет за дунавските рибари“, който осъществи изследването, и членовете на екипа Явор Мичев, фотограф, Венцеслав Петков, зоолог, и Теодор Мечев, оператор. Проектът "Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“ се реализира с партньори на БРТПП : Сдружение „Паралел – Силистра“, Регионален исторически музей – Русе, Асоциация „Акчес“ – Кълъраш, Местна инициативна рибарска група „Дунареа Кълърашеана“, а финансираща програма е Интеррег V-A Румъния – България. Материалите от теренното проучване ще бъдат използвани за създаване и промоция на новите 15 трансгранични туристически маршрути, които ще обхващат обекти със съхранени рибарски традиции от двете страни на реката.