Професор Воденичаров
Професор Воденичаров / netinfo
На 18 май от 11 ч. във „Витрувианска зала” в Русенски университет „Ангел Кънчев” проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн ще представи книгата си „10-те принципа на медика и мениджъра”. В света на асоциативното и интегрално мислене отвежда книгата на проф. д-р Цекомир Воденичаров. Тя разкрива основните стъпки към успеха и в медицината, и в здравеопазването. Неслучайно точно проф. д-р Воденичаров посяга към тази интересна и нелесна материя. Тя го вълнува отдавна и е естествено продължение на другите му трудове и научни публикации: ”Седемте разлики между медика и мениджъра“, “Отвъд границите на възможното”, “Път към медицината” и др. В качеството си на създател и първи декан на Факултета по обществено здраве при Медицински университет – София, докторът на медицинските науки се е опитал да покаже стремежа на медика да мине отвъд границите на възможното в борбата за здравето и човешкия живот, а на мениджъра – в борбата за повече ефективност. Пределът и на единия, и на другия е съвършенството, като и новите здравни мениджъри, и новата генерация медици следва да са етични прагматици, твърди авторът още в първите страници на книгата си. В богатата професионална и научна биография на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, фигурират още редица инициативи, на които той е първопроходец: създател и изпълнителен директор е на ЗОФ Медико 21 АД, създател на либерално-социалния модел в здравеопазването, автор на повече от 300 публикации и 12 монографии; национален консултант по обществено здраве и здравен мениджмънт, носител на редица награди в областта на медицината и здравеопазването.