Обучението „В диалог с местната власт” започва от Русе
Обучението „В диалог с местната власт” започва от Русе / netinfo

Първото от планираните три обучения по проекта на сдружение SOS Детски селища България „В диалог с местната власт” започва в Русе. В  тридневните дискусии ще участват неправителствени организации, представители на централната и местната власт. Проектът се реализира в Русе, Радомир и Велико Търново. Целта е да се повиши прозрачността и условията за отчетност на прилаганите мерки за закрила на детето на местно ниво. Местните администрация ще бъдат подпомогнати при разработването на качествени общински стратегии и годишни планове за закрила на детето. Обучението ще се провежда в мотел „Рай”.