Нови декани в университета
Нови декани в университета / Дарик Русе, архив

Избори за нови ръководители бяха проведени във факултетите на Русенския университет. На заседания на Общите събрания бяха определени председателите и заместник-председателите на Общите събрания, деканите и членовете на факултетните съвети.

Проф. д-р Генчо Попов е новият декан на Аграрно-индустриалния факултет. До момента той беше ръководител на катедра „Топлотехника, хидравлика и екология“ и директор на Научно-изследователския сектор на Русенския университет.

Екипът на Машинно-технологичния факултет преизбра досегашния декан, проф. д-р Бранко Сотиров.

Проф. д-р Михаил Илиев ще ръководи факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ в новия мандат. От 2012 година досега той беше зам.-ректор по учебната работа на Русенския университет, а в периода 2007-2011 година също е оглавявал Електрофакултета.

Транспортният факултет ще се ръководи от доц. д-р Васко Добрев, а факултет „Бизнес и мениджмънт“ – от доц. д-р Александър Петков. И двамата до момента изпълняваха длъжността „Заместник-декан по учебната работа“ в съответните факултети.

Общото събрание на факултет „Обществено здраве  здравни грижи“ гласува доверие на досегашния ръководител на катедра „Обществено здраве и социални дейности“, доц. д-р Даниел Братанов. Той ще бъде декан в новия мандат.

Доц. д-р Десислава Атанасова ще управлява Факултет „Природни науки и образование“. До избора й от Общото събрание, тя беше заместник-декан по учебната работа.

Общото събрание на Юридическия факултет ще избере своите ръководители на заседание в понеделник, 25 януари.