Кръгла маса за грижите за деца с увреждания
Кръгла маса за грижите за деца с увреждания / netinfo
Кръгла маса на тема „Споделени практики в грижата за деца с увреждания и техните семейства, ползващи услугата Център за настаняване от семеен тим за деца и младежи с увреждания и нужда от постоянна медицинска грижа“ организират в Русе организациите „Еквилибриум“ и „Надежда и домове за децата – клон България“. Събитието ще се състои на 13 и 14 юни 2017г., в залата на ОДУ “Слънчо”, гр. Русе, ул. “Никола Й. Вапцаров” № 20, с начален час 14.30. Кръглата маса ще предостави възможност на професионалисти от Русе, Търговище, Габрово, Монтана, Перник и Пловдив да споделят своя опит в грижата за деца с увреждания. Ще се дискутират практики, с които да се осигури адекватна среда за децата с увреждания, както и техните семейства. Ще бъдат представени и гледните точки на медицински специалисти по отношение на различните видове увреждания, както и каква да бъде подкрепата за тези деца и техните семейства. От 2011г., „Надежда и домове за децата – клон България“ и русенското сдружение „Еквилибриум“ активно се занимават с процеса по деинституционализация на деца от 0-3г. в България. Двете организации работят усилено за повишаване капацитета на специалистите от различните социални услуги, както и подпомага развитието на успешно модели. Основната цел на организациите е всяко дете да расте и се развива в семейна среда и да получава качествена грижа, както и необходимата подкрепа.