Кръгла маса събира хора, работещи с деца със специални образователни потребности
Кръгла маса събира хора, работещи с деца със специални образователни потребности / Дарик Русе

Кръгла маса за представяне и обмяна на опит в добри практики в работата с децата със специални образователни потребности ще се проведе в Дирекцията на ПП „Русенски лом”. Тя е част от дейностите по проект „Електронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“.

Кръглата маса ще събере психолози, педагодически специалисти и ресурсни учители, работещи в сферата на интегрираното обучение, за обсъждане на съвременните практики за социална рехабилитация, подпомагащи интегрирането на уязвимите групи.

Проектът „Електронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“ се реализира на територията на град Русе, Сливо поле и Ветово от ОУ „Ангел Кънчев“. Водещ проекта е сдружение с нестопанска цел „ФОРТИС, а училищата са ОУ „Алеко Константинов”- Русе, ОУ „Тома Кърджиев”- Русе, СОУ „В. Левски”с ПП – Ветово и СОУ „Св. П. Хилендарски”-  Сливо поле.