Кметове пишат мерки за предотвратяване на пожари
Кметове пишат мерки за предотвратяване на пожари / netinfo

Областният управител Мария Димова издаде заповед за недопускане на пожари по време на кампанията по прибиране на реколтата от зърнено-житните култури.

На кметовете на общини е разпоредено да организират и контролират спазването на забраната за изгаряне на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи. В сила е забраната за пушене и палене на огън до житни масиви, стърнища, площи с неприбрана слама и фуражни площадки. Съхраняването на гориво-смазочни материали в затворени метални съдове трябва да бъде на разстояние най-малко 20 метра от посевите и зърнохранилищата. Кметовете следва да определят със свои заповеди реда за съхраняване на груб фураж в личните дворове.

Във всяка община е необходимо да се създаде организация за бързо оповестяване на населението в случай на пожар, както и за участието му при гасене на пожари в земеделските и горски територии.