/ БГНЕС, архив
Извънредни проверки на две предприятия и производствени площадки в Западна промишлена зона на Русе са извършени на 27 август. Поводът е постъпил сигнал за наличие на оцветени води в река Русенски Лом.

Изграждат анаеробна инсталация за биоотпадъци в Русенско

На място е извършен оглед в района на колектор „3-ти март“. В момента на проверката от колектора се е изтичала бистра вода, но в реката все още е имало следи от оцветяване.

Експертите на РИОСВ-Русе започват проверки за чистота на населените места

Проверени са две производствени предприятия, извършващи дейност в Западна промишлена зона. Не са констатирани нарушения. Обходени са площадките на бившето предприятие „Дунавска коприна“ и ТПК „Тух труд“.

РИОСВ-Русе с наложени глоби и санкции за 32 000 лв. през юли

На тяхната територия няма дружества с дейност, от която да се емитират оцветени отпадъчни води. Проверките в Западна промишлена зона продължават. Колектор „3-ти март“ се експлоатира от „ВиК“ ООД-Русе.

Провериха състоянието на вековните дървета в двора на църквата „Света Троица“ в Русе

В него се заустват отпадъчните води на дружества, извършващи дейност в Западна промишлена зона, с които операторът „ВиК“ ООД има сключени договори.
„ВиК“ ООД има разрешително за заустване в река Русенски Лом.


Записани са цифрови координати на защитено растение в Русенска област

При отклонения от нормите, операторът се санкционира. Такъв е случаят с последния акт, съставен на 26 август, за констатирани отклонения от нормите за заустване след взети проби и установени превишения на нормите в разрешителното при предишна проверка.