Изтича срока за внасяне на няколко данъка
Изтича срока за внасяне на няколко данъка / netinfo

Срокът за внасяне на третата вноска данък върху недвижимите имоти и таксата битови отпадъци е 30 септември, напомнят от отдел „Местни данъци и такси”. Последния ден на месеца е краен срок и за внасяне на втората вноска на данъка върху превозните средства за 2010 година.

Работното време в централния офис на отдел ”Местни данъци и такси” на ул. „Котовск” № 1, е от 8.30 часа до 16.45 часа, без прекъсване, а в останалите офиси в кварталите: жк. ”Чародейка”, бл.213; жк. ”Здравец”, ул.”Котовск” № 5; ул.”Борисова”, бл. „Йордан Йовков”; ул.”Църковна независимост” № 16; ул.”Доростол” № 123; ул.Чипровци” /вход на стадион „Дунав”/ и ул.”Плиска” № 56, бл.”Средец”- партер с вход по ул.”Неофит Рилски” - от 7.00 часа до 16.20 часа без прекъсване.

Плащането на задълженията може да се извършва и по банков ред в ТБ Инвестбанк АД Русе по сметка: BIC IORT BGSF , IBAN BG96 IORT 7379 8400 0800 00, код на плащане 44 21 00 – данък недвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци и 44 23 00 – данък превозни средства.