Два проекта на община Силистра чакат финансиране
Два проекта на община Силистра чакат финансиране / netinfo
Два проекта на община Силистра ще получат финансиране по оперативната програма „Околна среда 2007 - 2013”. Одобрени са проекти за предвинвестиционни проучвания и изготвяне технически проекти за доизграждане на канализационна мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа в Силистра и селата Айдемир и Калипетрово. Предстои да бъдат подписани договорите между общината и управляващия орган по оперативната програма на МОСВ.

Сега община Силистра изпълнява 2 проекта по ОП „Регионално развитие”, очаква резултати за още два по същата програма – за ремонт на театъра, библиотеката и музея и за изработване на стратегия за жилищна политика.

Отделни общински структури работят вече по спечелени проекти, свързани с развитието на човешките ресурси и финансирани от едноименната оперативна програма.