Ден на отворените врати ще се проведе в университета
Ден на отворените врати ще се проведе в университета / Дарик радио Русе
Русенският университет обявява Ден на отворените врати. На 23 март 2017 г. в Канев център факултетите и филиалите на висшето училище ще се представят със свои информационни щандове, а кандидат-студенти, родители и учители ще могат да посетят учебните зали и лабораториите, и да се запознаят с възможностите за обучение в различните специалности. Предвидени са посещения на експозицията „Летопис на растежа“ и отделните звена на университетската библиотека. „Какво знам за Русенския университет“ ще бъде темата на викторина с атрактивни награди, която ще провери наблюдателността на бъдещите студенти, доколко познават сградите на висшето училище и могат да се ориентират в тях. Веднага след официалното откриване ще бъдат обявени и победителите в конкурса за есе, като тази година кандидатите имат възможност да избират сред три предложени теми: • „Блазе на тия, които могат да покажат раните си за Отечеството“ – П.Р. Славейков (140 години от Шипченската епопея); • Историята се пише от времето. Надеждите и очакванията ми за българския XXI век; • Образованието като свобода да избираш и смелост да мечтаеш. Крайният срок за изпращането на есетата е 22 март 2017 г. (сряда) до 17 часа на електронна поща: gilieva@uni-ruse.bg. През целия Ден на отворените врати ще има демонстрации на роботизирана транспортна и друга техника.