Ана Бисет
Ана Бисет / netinfo
Дейвид Бисет и дъщеря му Ана Бисет участваха в конференция, организирана от университета в Единбург, Шотландия, озаглавена “Революция в практиката на ранното детско развитие”. Ана в момента е студентка и се подготвя да бъде професионален терапевт, а за организация като „Еквилибриум“ е важно да се привличат млади хора като нея. Сдружение „Еквилибриум“ подготвя предоставянето на нова услуга в края на лятото. Специален екип ще работи интерактивно със семейства, учители и професионалисти в областта на закрила на детето, демонстрирайки начини за работа с малки деца, които са в съответствие с най-прогресивните практики в Европа и Северна Америка. Членовете на този екип работят съвместно със специалисти и академици от Шотландия и Швеция. Участието на конференцията в Шотландия помогна на Дейвид Бисет да установи силно партньорство с академичния състав на университета и да се запознае с експерти от Великобритания, които ще подпомогнат работата на „Еквилибриум“ в Русе. Включени са и експерти от центъра Cowgate Under 5s’ в Единбург, една от водещите детски градини в Европа. Чуждестранните партньори ще посетят България през септември и ще вземат участие в международна конференция в София, на която „Еквилибриум“ ще представят новите си практики.