Благотворителен концерт за децата в КСУДС на 2 юни
Благотворителен концерт за децата в КСУДС на 2 юни / netinfo
Благотворителен концерт под надслов: „Предай добро нататък“, по повод Международния ден на детето организира сдружение „Еквилибриум“ на втори юни от 10.00 часа в двора на Комплекс за социални услуги за деца на ул. Липник 14. Събитието е част от Мисия „Детство у дома, където има сигурност, обич и развитие“ за подкрепа на деца, млади хора и техните родители да развиват личните си ресурси и да поемат с оптимизъм отговорност за своето бъдеще. Благотворителният концерт е с участието на деца, ползватели на социалните ни услуги, клубове и наши партньори. /център за обществена подкрепа, център за работа с деца на улицата, център за настаняване от семеен тип – гр. Бяла; клуб „Предай нататък”; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Семерджиево; деца настанени в приемни семейства и други/ Насладете се и се забавлявайте с даровитите ни изпълнители, кръшни играорци, ненадминати и остроумни артисти.