/ netinfo
В резултат на изпълнението на проектите „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – етап 2“ и „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“, ще бъдат премахнати 173 дървета, ще бъдат преместени 17 и ще се засадят нови 458 дървета.

По четирите улици, които свързват главната улица „Александровска“ с Кея – „Райко Даскалов“, „Църковна независимост“, „Славянска“ и „Баба Тонка“, ще бъдат премахнати 92 дървета, като на тяхно място ще има 115 нови.

Близо 8 пъти ще се увеличи дървесната растителност на Кея, където отстранените дървета ще са само 23, а на тяхно място са предвидени 176 нови. В частта, която се рехабилитира в Парка на младежта, няма да бъдат премахвани дървета, а ще бъдат засадени 32 нови. По бул. „Придунавски“ определените за премахване дървета са 20 броя, 17 ще бъдат преместени, а 51 ще са новозасадените.

38 дървета ще бъдат отстранени по улиците „Шипка“ и „Чипровци“ в кв. „Родина“, като на тяхно място ще има 84 нови. Успоредно с това се почистват и саморасли дървета, най-вече от скатовете на бул. „Придунавски“.

Зам.-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков увери, че практиката е към всяко едно дърво, определено за премахване, да се подхожда индивидуално и ако има възможност, то се запазва.

Дейностите по обектите от двата проекта се изпълняват по график, като срокът за изпълнение на „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – етап 2“ е 48 месеца, считано от 05 януари 2017 г., а на „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ – 30 месеца, считано от 12 декември 2016 г.