10 години специалност Ерготерапия в Русенския университет
10 години специалност Ерготерапия в Русенския университет / DarikNews

10 години от създаването на специалност Ерготерапия отпразнуваха днес студенти, преподаватели, партньори и действащи ерготерапевти. От създаването си през 2006 година, абсолютно непознатата за България дисциплина „ерготерапия“, натрупа значителен опит и получи сериозно признание на международната сцена.
Русенският университет е единственият в България, който обучава студенти по ерготерапия в чистия вид на специалността. Тя е призната от Европейската мрежа по ерготерапия и акредитирана от Световната федерация по ерготерапия.

От създаването си до момента в тази специалност са се дипломирали 93-ма ерготерапевти. Признание за новаторската роля на Русенския университет са чуждестранните студенти, които са били на стаж във висшето училище. Общо 61 чужденци са избрали Русенския университет, като място да натрупат допълнителен опит и знания в областта на ерготерапията.

Ханеке ван Бруген, изпълнителен директор на Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование беше специален гост на тържеството. Тя изнесе доклад, в който високо оцени ролята на русенския екип за утвърждаването на професията „ерготерапевт“.
Основната цел на ерготерапията да осигури възможност на отделни лица или общности за пълноценно участие в значими дейности от ежедневието чрез развиване, възстановяване или поддържане на уменията за самообслужване, за трудови, образователни или развлекателни дейности. Евротерапевтите допринасят за формирането на достъпна и подкрепяща физическа и социално икономическа среда за пълноценна трудова и личностна реализация на всички граждани, в съответствие със специфичните им възможности и потребности.