Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград

Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград
Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград / Община Разград
Започна едномесечното тестово измерване на качеството на въздуха в Разград – съобщават от пресцентъра на Община Разград.
Вчера в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ на адрес гр. Разград, ЖК „Лудогорие",  ул. „Камчия” № 1 е монтирано предоставеното от „А1 България“ ЕАД устройство за извършване на непрекъснат мониторинг за качеството на атмосферния въздух в гр.Разград.
Устройството ще бъде тествано в едномесечен период, като данните своевременно ще бъдат публикувани в официалната интернет страница на Община Разград – уточняват още от местната управа. 
За сведение на гражданите, Община Разград уведомява, че публикуваните данни имат информативен характер, не са официални и Община Разград не носи отговорност за достоверността им – заявяват от местната администрация.
Припомняме, че инициативата за тестово замерване бе обявена на миналата седмица по време на работна среща на експертната комисия за избор на система за мониторинг на атмосферния въздух, която бе сформирана от Областния управител Гюнай  Хюсмен в края на 2017 г. тогава стана ясно, че в България такава станция работи само засега във Велико Търново.
Чрез тази апаратурата има възможност за замерване с шест сензора, за Разград замерването ще е по следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, серен диоксид, озон, сероводород, финни прахови частици.