/ Радка Минчева
Кръгла маса, организирана от РЕКИЦ“Читалища“ по съвместен проект с Община Разград, завърши Европредседателството в Лудогорието. „Културно – историческото наследство на Разград и ролята на читалищата за неговото опазване и съхраняване“ бе темата на дискусията по проекта „Българското председателство на Съвета на ЕС, Годината на културното наследство и приносът на Разград за европейското многообразие“.
 

С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


В кръглата маса, открита от старши експерт в РЕКИЦ Даниела Петрова, участваха читалищни секретари и председатели от населените места в община Разград. През март и април екип на РЕКИЦ посети всички селища в общината, за да проведе информационна кампания, свързана със значението и приоритетите на Европредседателството, над 400 човека посетиха събитията – разказа Петрова.
 

С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


Акцент в дискусията днес бе идентичността на културното наследство на региона и ролята на читалищата в съхраняването му. Презентации имаха управителят на Областния информационен център Юлиян Данаилов за постигнатите резултати от Европредсеедателството, Нели Николова и Виктор Пенков от Регионалния исторически музей – за недвижимите паметници на културата в община Разград, Димитър Петров от Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ за духовното културно богатство на региона, Милена Дончева и Валентина Василева за Етнографските комплекси в Топчии и Побит камък.
 

С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


С кръгла маса за читалищните дейци завърши Европредседателството в Разград
Радка Минчева


На кръглата маса бе представен за пръв път двуезичен фотоалбум със забележителностите на Община Разград.