/ БТА
Резултатите от анализа на почвените проби, взети в Исперих през юни, не показват превишения на праговите норми за нефтопродукти, съобщиха от екоинспекцията в Русе.

Пробонабирането е извършено от Регионална лаборатория в Русе, при извънредна проверка на екоинспекцията след получен сигнали от органите на реда и граждани за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти в района на съоръжение на ВиК оператора в града.

След замърсяването с двигателно масло: Водата в Исперих вече е годна за пиене

Експертите на РИОСВ на място са установили изхвърляне на отпадъчни нефтопродукти в района на съоръжението в имот, стопанисван от местен автосервиз.

На собственика на сервиза са съставени два акта за нарушения на Закона за управление на отпадъците - за нерегламентирано изхвърляне на нефтопродукти и затова, че не е извършена класификация на отпадъците, образувани от дейността на автосервиза.

РИОСВ-Русе

Втора проверка е установила, че дадените предписания за почистване на терена и за издаване на необходимите документи за осъществяване на дейността, са изпълнени. По случая се води разследване.