/ iStock/Getty Images
Поради извършване на ремонтни дейности за периода от 8 ноември, вторник, до 10 ноември, четвъртък, включително ул. „Кирил и Методий“ в Разград ще бъде затворена изцяло за движение, съобщиха от Общината.

Ремонтните работи се извършват от „Пътно строителство“ АД в изпълнение на обществена поръчка с предмет „Извършване на текущ ремонт по обособени позиции-Обособена позиция 1 „Текущ ремонт на улици, паркинги и междублокови пространства в Раград и алеи в Нов гробищен парк в Разград“ и Обособена позиция 2 „Текущ ремонт на улици в населените места на община Разград“.