/ IStock
На съд отива и управител на фирма
Окръжната прокуратура в Разград предаде на съд бивш заместник-кмет на община Кубрат и управител на фирма, съобщиах от обвинението.

Те са обвинени за документна измама в особено големи размери. Длъжностното лице е привлечено към наказателна отговорност и за това, че като лице, на което е възложено да разходва и отчита имущество, не е положило достатъчно грижи за възложената му работа и от това последвали значителни щети на общината.

ВАС остави в сила решението на съда за конфликт на интереси при бившия кмет на Благоевград

Предприятието е сключило договор с общината през септември 2005 година за 10-годишен период за събиране, извозване и обезвреждане на твърди битови отпадъци.  

Заплащането по договора се извършвало въз основа на двустранно подписани протоколи за приемане на извършената работа и фактура. Тези документи били изготвяни и подписвани от обвиняемите.

Освен това заместник-кметът трябвало да осъществява и контрол на извършената от изпълнителя работа. Това обаче не се случвало.

Така двамата мъже ежемесечно подписвали протоколи, в които били посочени завишени количества на събрани и извозени отпадъци, като от общинския бюджет били заплащани по-големи суми за предоставената услуга, без реалния обем на свършената работа да отговаря на фактурирания. За пет години Община Кубрат била ощетена с 1 259 228 лева. 

Предстои делото срещу двамата мъже да бъде насрочено за разглеждане в Специализирания съд. Ако бъдат признати за виновни, те могат да получат наказания „лишаване от свобода“ от десет до двадесет години за документна измама.

Бившият заместник-кмет може да бъда осъден на затвор от 3 до 10 години за длъжностно престъпление.