Заедно в час провокира амбициозни студенти-учители
Заедно в час провокира амбициозни студенти-учители / zaednovchas.bg
Митко Василев- председател на Студентски съвет в ПУ
70802
Митко Василев- председател на Студентски съвет в ПУ
  • Митко Василев- председател на Студентски съвет в ПУ

Третата и последна за тази година кампания на "Заедно в час" за набиране на млади и амбициозни учители стартира на 13-ти март.

В период от две години одобрените учители ще преподават на ученици с ниски академични постижения и ограничена мотивация за личностно и професионално развитие. Мисията на учителите от "Заедно в час" е да осигури равен достъп до качествено образование за всяко дете в България.

Студентите, които могат да кандидатстват по програма трябва да бъдат 3-ти или 4-ти курс от своето обучение, а децата които те ще учат, са от 1-ви до 7-ми клас.  Това уточни за Дарик, председателят на Студентски съвет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Митко Василев

През настоящата учебна година 70 учители по програмата преподават на над 7000 ученици в 42 училища в Западна и Южна България. Всеки от тях е преминал специален курс за осигуряване на педагогическа правоспособност.

Кандидатстването за програмата става чрез апликационна форма на сайта на Фондацията "Заедно в час" до 30-ти март.