Забраняват събирането на 24 лечебни билки

Забранява се събирането на 24 лечебни растения от естествените им находища в природата. Сред тях са лечебната дилянка (валериана), бодлив залист, мечо грозде, бял риган, исландски лишей, различни видове салеп, бял оман, момина сълза, сантонинов пелин и други. Заповедта за забраната е издадена от Министерското на околната среда и водите и важи за цялата страна.

билки, забранени на бране

Изключение се прави само за количества за лични нужди, но не за всички билки. И тази година мурсалският чай, наричан още пирински или алиботушки (Sideritis scardica Grisb.), е забранен за бране дори за лични нужди на територията на цялата страна. Ограничението е с цел да се възстановят находищата му в природата.

билки, забранени на бране

За 11 целебни растения е определено до колко килограма сухо тегло може да се берат, като това може да става само извън териториите на трите национални парка в страната ни. В тази категория попадат лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист.

билки, забранени на бране

Междуведомствена комисия разгледа постъпилите в РИОСВ-Пазарджик заявления от билкозаготвители за участие в разпределението на квотите за събиране на билки под специален режим през 2018 г. Максимално допустимите количества за събиране на лечебни растения от естествени находища са разпределени в пунктовете в Пазарджик и село Драгор.

Отпуснатите квоти са поименни и без право на преотстъпване. За неспазването им се налагат финансови санкции до 3000 лв. и се губи правото за участие в разпределението през следващата календарна година.