Забрана на “брюкселския” език и уволнения за спрените пари в ДФ”Земеделие”
Забрана на “брюкселския” език и уволнения за спрените пари в ДФ”Земеделие” / netinfo
Няма яснота как ще се процедира със земеделските производители, които са теглили кредити за изпълнение на проекти и няма да могат да ги обслужват заради спряното финансиране по две програми на САПАРД. Това призна министърът на земеделието и храните Валери Цветанов в Пловдив, където участва в националната конференция “Пари за земеделие и туризъм”. Той обаче бе категоричен, че виновните за поредното блокиране на европейски средства ще бъдат уволнени, без да конкретизира броя им.

Директорът на ДФ”Земеделие” Димитър Тадаръков не носи отговорност за нарушенията отпреди 5-6 години, свързани с приемането на нереалистични оферти, каза министър Цветанов в отговор на журналистически въпрос. Според него спирането на парите не е заради корупция, а заради – цитирам – системни грешки, за чието изправяне се подготвят промени в нормативната уредба./Подробности чуйте в прикачения звуков файл № 1/

Министър Цветанов заяви амбиция да смени езика на общуване на чиновниците със земеделските производители. Той посочи, че сегашният модел, наложен на служителите на Разплащателната агенция, поставя бариери между стопаните и европарите. Неуместно е да наричаме тези хора бенефициенти и да им говорим на неразбираем за тях “брюкселски език”, каза министърът. Той започва обиколка на всички регионални дирекции на фонд “Земеделие” и срещи със служителите за проверка пригодността им за работа./Подробности – в прикачения звуков файл №2/

На 14 юли от Ямбол пък стартира информационна кампания за кандидатстването по програмата за развитие на селските райони, съобщи председателят на Националната лозаро-винарска камара Пламен Моллов. Обиколката из земеделските райони на страната цели преодоляване на нагласата у земеделците, че много пари за проекти не са за тях, каза Моллов.