Възстановяват денонощната стоматология в Пазарджик
Възстановяват денонощната стоматология в Пазарджик / netinfo

Първата в страната Амбулатория по дентална медицина за детска профилактика ще бъде открита в Пазарджик идната седмица.

В нея ще се оказва 24-часова неотложна стоматологична помощ, каквато в момента липсва в общината. Клиниката ще се занимава и с профилактика на денталните заболявания при деца от 1 до 18 - годишна възраст, както и при бременни. За целта ще бъдат поканени лектори от Факултета по дентална медицина в Пловдив.

Екипа от медици ще провежда безплатни профилактични прегледи на деца и бременни от Пазарджишка област. Предвидени са и профилактични занятия с деца с участието на преподаватели. С оглед ранната диагностика и своевременното лечение на денталните заболявания и аномалии в детска възраст ще работи кабинет по образна диагностика.