/ Dariknews.bg
От 4 март започва изпълнението на проекта за Водния цикъл в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на община Пловдив. Той ще бъде осъществен на лотове, като първият е районът около хотел „Санкт Петербург“ и „Захарна фабрика“.

Междувременно днес беше подписан договора между общината и ДЗЗД „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“ за модернизацията на пречиствателната станция за отпадни води. Тя осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020 и е част от интегрирания проект за водите на град Пловдив.

Реконструкцията на пречиствателната станция има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в р. Марица.

Общата стойност на договора е  70 449 249,32 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Проектът "Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води Пловдив“  ще бъде реализиран на инженеринг. В обединението, което го изпълнява влизат „ГБС ПЛОВДИВ“ АД, „ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и „ЕКО-ПРОЕКТ 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД.

Предстои да бъде обявен планът за временна организация на движението в Пловдив и линеен график за изпълнение на проекта.