/ БТА
Район „Централен” в Пловдив организира кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци в мобилен пункт на паркинга зад ресторант „Стадиона” (магазин „Т Маркет”) на бул. „Шести септември”.

Приема се живак и уреди, съдържащи опасния метал (с изключение на луминесцентни лампи), лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила и опаковки с опасни вещества, маслени филтри, спирачни течности и антифриз, както и лекарства с изтекъл срок на годност.
БТА