/ iStock/Getty Images
В Пловдив е отчетено превишение на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ/ за изминалото денонощие, съобщават от Изпълнителната агенция по опазване на околната среда.

Екоексперти провериха сигнал за побеляване на река Маданска

Превишение е отчетено и в пловдивския квартал "Тракия". Превишението на праговите стойности за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух е 1,02 пъти.