Стартира кампанията Успешни ЗАЕДНО
Стартира кампанията Успешни ЗАЕДНО / eufunds.bg

Стартира националната инициатива „Успешни ЗАЕДНО“ с насоченост към бизнеса и целяща да повиши информираността относно актуални и предстоящи възможности за кандидатстване по процедури и мерки, финансирани от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) през 2016 год.

Кампанията се реализира от мрежата от 27 областни информационни центрове и Централния информационен и координационен офис, към администрацията на Министерски съвет, във всичките 265 общини в страната. До 9 май Областният информационен център в Пловдив ще организира информационни срещи и публични прояви в 18-те общини на областта. Планираните местни събития ще бъдат обявявани на единния портал на европейските фондове – www.eufunds.bg

За реализацията на кампанията са привлечени като партньори кариерните центрове в Пловдив, местните инициативни групи в общините и работодателски организации.

Заключителното събитие ще се проведе на 9 май 2016 г. на пл. „Стефан Стамболов”, като ще включва концерт на местни състави и изпълнители, обособени щандове на ОИЦ-Пловдив и кариерните центрове. Каним фирми, изпълняващи проекти, съфинансирани от фонодвете на ЕС да представят своята продукция с рекламна цел. По време на събитието ще бъде представена информация за възможностите за кандидатстване по Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Успоредно с информационните събития в общините от област Пловдив ще бъде организиран и Фейсбук конкурс под надслов „Най-успешен бизнес-проект в област Пловдив“. Във Фейсбук-профила на ОИЦ-Пловдив ще бъдат публикувани проекти на местни фирми, с кратко описание на проекта и снимки на подобренията, настъпили вследствие на изпълнението му. Гласуването за тях в социалната мрежа ще продължава до 17:00 ч. на 5 май 2016 г. Фирмата, чийто проект е събрал най-много харесвания, ще бъде наградена с грамота по време на заключителното събитие на 09.05.2016 г.