/ Община Пловдив
Награда за ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“ на първото си участие във форум за социално предприемачество
 
Социалното предприятие за хора с увреждания в Пловдив спечели отличие още в първото си участие във форум за социално предприемачество. Наградата, придружена с Грамота за иновативен продукт, бе връчена заради изрисуването на българската народна шевица върху сувенири от керамика, които могат да са за магнити за хладилник, украшение за врата или мартеница.

Общинското предприятие бе създадено преди малко повече от половин година и вече успя да представи своята продукция пред широката публика в Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната и солидарната икономика.

То бе учредено, след като Община Пловдив спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”.  

Освен текстилни торбички за пазаруване и документи хората с увреждания в социалното предприятие изработват и керамични изделия, сувенири, символизиращи късмет, здраве, щастие и любов, както и за конкретни събития – Коледа, 1 и 3 март. Специално за предстоящите великденски празници те са изработили различни тематични подаръци под формата на шарени яйца, зайци и пиленца.

В социалното предприятия за хора с увреждания работят общо 30 човека. Целта на социалното предприятие е не само да окаже социално въздействие върху живота на хората с увреждания, но и чрез изграждането на различни умения и компетенции да се подобри тяхната интеграция в обществото, на начина и качеството им на живот, реално да се осъществи тяхното приобщаване, благодарение на взаимно сътрудничество, подкрепа и доверие в способностите им. Всеки, който желае, може да закупи уникален ръчно направен подарък, ако посети палата № 11 на Международен панаир - Пловдив до 31 март (неделя).