Ревизори: Екозаводът няма да e на общината, след като бъде готов
Ревизори: Екозаводът няма да e на общината, след като бъде готов / netinfo

Заводът за твърди битови отпадъци няма да бъде собственост на Община Пловдив, която го е финансирала, след като бъде готов. Негов собственик ще бъде консорциумът „Екологичен завод”, става ясно от доклада за извършена финансова ревизия на Община Пловдив, изготвен от Агенцията за държавна финансова инспекция. По този начин със средства от държавния и общинския бюджет се финансира изграждането на дълготрайни материални активи, които ще преминат в собственост на консорциум „Екологичен завод”, е записано в доклада. Той е от 21 ноември, миналата година, но е изпратен на Общината от Агенцията на 26 януари и е постъпил в администрацията три дни по-късно.

Консорциум "Екологичен завод", който през юли 2003 година подписа с общината договор за изграждане на екозавода край Шишманци, е нелегитимна страна по същия този договор, считано от 18 декември 2006 година, става ясно още от ревизионния документ. На общо събрание на съдружниците, проведено на тази дата от консорциума е изключен като съдружник фирма "Еко Глобал" АД и са включени две нови фирми - "Еко тайм" ЕООД – София и "Скок-С" - Пловдив. Съдружници също са "Екологичен завод" АД, "Брейнсторм" ООД и "БКС" ООД. Двете нови фирми обаче не са участвали в обществената поръчка за изграждане на завода, възложена на консорциума от общината. Затова на практика след 18 декември 2006-та година, той не е легитимен изпълнител на тази обществена поръчка, става ясно от финансовия доклад.

Освен законосъобразността на проведената обществена поръчка от Общината за изграждане на завода и легитимността на изпълнителя след 6 декември 2006-та година, докладът на Агенцията проверява още собствеността на земята, върху която се изгражда екозавода, възложените строително ремонтни дейности, документалната обоснованост на изплатените на консорциум „Екологичен завод” суми по договора за инженеринг на предприятието, договорите и сумите, изплатени за инвеститорски контрол, както и договорът за финансиране на завода, сключен с Предприятието за инвестиционни проекти.

Освен екозавода, докладът засяга също договора с фирма „Екоглобал” за почистването на район „Южен”. Според ревизорите този договор е прекратен неоснователно от бившия кмет Иван Чомаков през март миналата година. Тъй като почистването на района е възложено без провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка на „Чистота”, която до този момент е била подизпълнител, на Чомаков е съставен акт за административно нарушение. По-късно обаче, малко преди местните избори договорът за почистване и на останалите райони с „Екоглобал” бе прекратен, а след това почистването на града бе възложено на общинската фирма „Чистота”.