Прекратиха наказателното производство срещу екскмета на РОДОПИ
Прекратиха наказателното производство срещу екскмета на РОДОПИ / Монитор

Пловдивският окръжен съд прекрати наказателното производство, водено срещу Йордан Шишков в частта относно повдигнатите му обвинения за това, че съзнателно е сключил неизгодна сделка, от което е произлязла значителна вреда за Община Родопи, както и за едно от деянията, включени в продължаваната престъпна дейност – разпореждане със общински средства не съобразно с предназначението им, от което са настъпили вредни последици за Община Родопи.

Мотивът на съда за това е, че наказателното производство е било образувано и водено срещу Шишков, по отношение на който за същите деяния са били проведени и приключили с влязъл в сила акт, административно наказателно производство с характер на наказателно производство по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека.

По отношение на останалите повдигнати спрямо Шишков обвинения, наказателното производство продължава по общия ред.

Определението за прекратяване на наказателното производство не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15 дневен срок пред Апелативен съд Пловдив.