Пращат на психолог ученици след бой в училище, класният им напусна
Пращат на психолог ученици след бой в училище, класният им напусна / снимка: sxc.hu

Министерството на образованието и науката е предприело проверка във връзка с видеоклип, разпространен в интернет пространството, в който ученици от четвърти клас се бият.

Драматичното клипче е заснето в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий" в село Войводиново.

От образователното министерство посочват, че със заповед на директора на училището Марияна Симеонова е назначена комисия за проверка по случая и са предприети мерки за изясняване на фактите и обстоятелствата.

Задействани са и отговорните институции в лицето на Отдела за закрила на детето, Дирекция „Социално подпомагане", Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни, както и Детската педагогическа стая към РПУ - с. Труд.

Проведени са разговори с учениците и техните родители и е постигнато споразумение между социалните работници и родителите на учениците те да посещават консултации с психолог от ОЗД първоначално за период от три месеца.

Предстои и беседа и интерактивни занимания и беседи с децата. Класният ръководител на учениците от четвърти клас е подал молба за прекратяване на трудовото си правоотношение по собствено желание, посочват още от МОН.