Последен ден за деклариране на недвижими имоти и подаване на финансови отчети за 2009 г.
Последен ден за деклариране на недвижими имоти и подаване на финансови отчети за 2009 г. / Dariknews.bg, архив

Днес е последният ден, в който юридическите лица и едноличните търговци трябва да декларират притежаваните нежилищни имоти, както и тези, върху които имат учредено ограничено вещно право за ползване, напомнят от Дирекцията за местни данъци и такси в община Пловдив.

В края на деня изтича и крайният срок за подаване на годишните финансови отчети за изминалата 2009 година, съобщават от Националната агенция по приходите. Документите се приемат в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. Глобата за неподаден в срок годишен финансов отчет е между 2  000 и 3 000 лева. Санкцията се налага от НАП.