/ ThinkStock/Getty Images
С 20% за гражданите и с 30% - за фирмите ще поскъпне таксата за битови отпадъци в Пещера, решиха общинските съветници там. Преработените разчети бяха внесени от д-р Николай Пенев.

В мотивите си той сочи, че през миналата година са събрани по-малко от 1 200 000 лева за сметосъбиране, а за дейността са нужни 1 674 030 лева, като от общината се генерират по 6 500 тона боклук годишно.

На повишението се разчита да компенсира част от тази голяма разлика в план-сметката. Услугата е поверена на общинското предприятие „Чистота“. Новите размери на налога са 1,7 промила за жителите на родопския град, 4,8 промила за хората в селата Радилово и Капитан Димитриево и 9,8 промила за бизнеса.

Скоро ще бъдат изградени и 7 площадки за едри битови и строителни отпадъци. В плановете на общината е и въвеждане на по-масово разделно събиране.