/ iStock/Getty Images
„Blind Betting” ще се разпространи на територията на 26 европейски държави
Обучение за трафика на хора и ролята на доброволчеството, предоставяне на информационни материали на Туристическите информационни центрове, прожекции на видео с превантивна цел, са събитията в Пловдив, част от националната кампания за борба с трафика на хора.

Партньори на местно ниво са отдел „Култура, археология и културно наследство“, Община Пловдив; Общинска фондация „Пловдив 2019″;  ОИ „Старинен Пловдив“; Български Червен кръст, гр. Пловдив.

Най-разпространената форма на трафик на хора, е с цел сексуална експлоатация. Годишно се подават над 100 сигнала за потенциални жертви на сексуална експлоатация и насилствена проституция, както в страната, така и в чужбина.

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), с подкрепата на EMPACT, стартират кампания за превенция на трафик на хора с фокус върху сексуалната експлоатация – “Blind Betting”.

Кампанията, която е замислена и изпълнена от изцяло български екип, се провежда под надслов „Не залагай съдбата си на карта“.

Тя иска да насочи вниманието на обществото и рисковите групи към методите за въвличане в трафик, разпознаване и подпомагане на жертвите на сексуална експлоатация.

„Blind Betting” ще се разпространи на територията на 26 европейски държави. Част от тях са страни на произход на жертви, като България, други са определяни като страни-дестинации, там където трафикантите използват жертвите си.

Kампанията ще се проведе в два периода: от 28 юни до 31 юли с фокус върху рисковете от въвличане в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и от 18 октомври до 30 ноември с акцент върху ползвателите на сексуални услуги, предоставяни от жертви на трафик.
 
община Пловдив