/ Община Пловдив
ОП „Общински пазари“ въведе строги мерки за превенция във връзка с обявената в страната извънредна ситуация заради коронавируса. От понеделник всички търговци, осъществяващи дейности на пазарите, са задължени да носят лични предпазни средства, както и да поддържат хигиена на наетото съоръжение.

Община Пловдив

Директорът на предприятието Запрян Тодоров разпореди също търговците да обслужват клиентите си лично като не допускат докосване на стоката от гражданите.  Всички са задължени да изискват и спазват необходимата дистанция.

На служителите на общинското предприятие е наредено да почистват редовно работното си място, а при наличие на симптоми на коронавирус да остават по домовете си и да уведомят прекия си ръководител.

Община Пловдив

Подлезите, стопанисвани от предприятието, ежедневно се дезинфекцират от определени със заповед на директора служители.

„Създаден е специален пропускателен режим за външни лица, който се осигурява от Общинска охрана. Всички търговци и работят с маски и ръкавици, всеки ден осъществявам лично проверка по всички пазари“, коментира Запрян Тодоров.

Община Пловдив

По думите му няма повишение на цените, нито липсващи стоки, а най-много се купуват цитрусовите плодове.