Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм

Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм
Община Пловдив връчва Годишни награди за туризъм / DarikNews.bg, архив

За първи път Община Пловдив ще връчи Годишни награди за туризъм. Призовете в петте категории на конкурса ще са под формата на плакети и имат за цел да отличат най-високите постижения в областта на бранша и да стимулират по-нататъшното му развитие в община Пловдив.

В категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив“ могат да участват всички български туроператори и туристически агенти, регистрирани като юридически лица. Необходимата информация, която те трябва да представят, е кратка история на организацията, награди и сертификати, описание на продукта, на целевите групи и пазари и на начина, по който туристическият  продукт отговаря на очакванията и изискванията им.

В категорията „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ допустими участници са организации и сдружения, провеждащи събития в областта на туризма на територията на град Пловдив. Наградата е предназначена за организатори на туристически събития, провеждани в рамките на определен период от време (ден, уикенд, седмица, месец, сезон). В категорията попадат карнавали, фестивали, чествания, празници и други, включително бизнес и научни събития и други форуми, които се провеждат по определена програма.

Тук участниците трябва да представят:

  1. Информация за събитието

Описание на събитието

Дата на създаване/отваряне за посетители

Телефон за контакт

Е-мейл

Интернет страница

Лице за контакт

  1. Информация за посетителите

Година 2014              Година 2015      Година 2016

Брой посетители.

  1. Развитие на събитието

Кратка история

Организация, включително доброволци

Награди и сертификати

  1. Достъпност

Инфраструктура (транспортна достъпност, паркинг)

Достъпност на атракцията за хора в неравностойно положение (рампи, санитарни     помещения, табели с брайлова азбука)

Допълнителни услуги (услуги и информация на чужди езици, осигуряване на специализиран транспорт при нужда)

Кандидатурите ще се приемат до 31 януари 2017 година в писмен вид и/или на електронен носител в деловодството на ОП „Туризъм“ на ул. „Съборна“ № 22, предадени лично, по пощата или чрез куриер или на E-mail: tic_plovdiv@abv.bg .

Експертна комисия, излъчена от Консултативен съвет по въпросите на туризма към Община Пловдив, ще определи победител в категория „Най-оригинален нов туристически продукт за Пловдив“ .

В  категориите „Най-оригинално събитие в областта на туризма в Пловдив“ и „Любимо заведение“ излъчването на победителите ще се осъществи посредством онлайн гласуване от гражданите в периода от 13 февруари до 31 март 2017 г.

В категории „Най-висока заетост на легловата база от клас А“ и „Най-висока заетост на легловата база от клас Б“ експертната комисия ще обяви победителите на база  статистическите данни за реализирани нощувки и пренощували лица, предоставени от НСИ.

През април ще бъдат официално обявени и наградени всички финалисти в петте категории на конкурса.