Модерната академия за изкуства Синдикат отваря врати в Пловдив
Модерната академия за изкуства Синдикат отваря врати в Пловдив / sxc.hu

62-ма ученици вече са се записали за обучение в Модерна академия за изкуства „Синдикат", при положение че кампанията още не е стратирала. Това съобщи идейният автор на проекта Алексанър Секулов. Първата учебна година ще започне през октомври и ще продължи до май 2012 г. Броят на обучаваните в нея е ограничен - между 200 и 300. Условието е те да са ученици от 8 до 12 клас. Лекциите и упражненията са безплатни и ще се провеждат веднъж седмично по два астрономически часа (по всяка вероятност в събота или неделя). Общински съвет е предоставил залите си за обучението. Записването ще продължи до края на септември.

Академията е предвидила шест програми - „Литература на 20 век", „Модерна музика", „Идеи на 20 век", „Съвременни визуални изкуства", „История и теория на киното" и „Модерни методи на мислене". Лекторите са основно шест, но ще има и 12 гост-лектори. Титуляри са Младен Влашки, Анастас Бадев, Галина Лардева, Лиляна Русковска, Цанко Чавдаров, Анета Русковска и Вероника Келбечева. Ще бъде прилаган богат визуален и аудио материал. Всяка програма съдържа поне две работни срещи със значими съвременни български творци в различните видове изкуства.

Получихме радушен прием от страна на директорите, каза Александър Секулов. Той уточни, че има записани и в шестте програми и към момента няма преобладаващо желание за някоя от дисциплините.

Младен Влашки коментира полезността на инициативата. Създават се общества с духовни потребности, което в днешно време е изключително важно, подчерта преподавателят. Той успокои потенциалните обучавани, че не са закъснели със сроковете за записване и обеща, че в края на курса няма да има изпити и тестове.

Финансирането на първата учебна година е на стойност 60 000 лв., като 40 000 лв. са заделени от бюджета на Община Пловдив.