/ снимка: Петър Тодоров
Записът на заповед е 3 в 1 - правна сделка, ценна книга и несъдебно изпълнително основание. Задължението по него е безусловно и неотменимо и в много случаи хората разбират със закъснение, че подписът им върху този документ ги задължава да върнат определена сума пари без протест.

ТЕМИДА: Най-новите съдебни заседатели са в Хасково, пловдивските попълнения са от миналата година

Когато осъзнаят колко сериозни са последствията, често остават шокирани, защото не са предварително информирани, че това е едностранна сделка и задължението е неотменимо, коментира в съдебното предаване "Темида" по Дарик радио съдия Миглена Площакова от Търговското отделение на Окръжен съд-Пловдив.
 
Запис на заповед може да се издава, както от юридическо, така и от физическо лице и съответно да се подписва и от двете страни. Няма ограничение за сумата – тя може да бъде за 1 лев или за няколко милиона лева.

ТЕМИДА: Добра реализация за бъдещите юристи, но липсва достатъчно практическа подготовка

Ценната книга може да има гаранционна функция по различни договори за дължими суми, но може да обезпечи вземания и вследствие на причинени вреди при пътнотранспортни произшествия. Това е абстрактна сделка, често написана на половин печатна страница, която обаче е в сила и без да има валиден договор между страните, уточни съдия Площакова.
 
Последствията от подписване на Запис на заповед са изключително сериозни и могат да  доведат до фалити на фирми и откриване на производства по несъстоятелност. Въз основа само на него кредиторът може да се снабди с изпълнителен лист от съда, който в рамките на 3 дни издава заповед за незабавно изплащане на дължимата сума. Хората трябва да са наясно, че по време на процеса може да се стигне до запор на банкови сметки и възбрани върху недвижими имоти.
 
Всеки, който е подписал Запис на заповед, трябва да знае, че може да оспори искането на кредитора, като подаде възражение пред съответния съд, като изобщо не е длъжен да се обосновава.

"Темида": Без акт за раждане при издаване на свидетелство за съдимост

Законовият срок за това е 2 седмици от датата на връчване на поканата за доброволно плащане. В този случай принудителното изпълнение срещу имуществото му се спира по силата на закона и кредиторът е този, който трябва да си търси парите по исков път и да доказва размера на дължимата сума. Последният трябва да плати и разноските по делото.
 
Ако кредиторът не предяви иска в срок от 1 месец, производството се прекратява. Решението на първоинстационния съд подлежи на обжалване и от двете страни, а постановлението на въззивния и през Върховния касационен съд, когато стойността на иска е над 20 000 лв., обясни още съдия Миглена Площакова.
 
Съветът на магистратите е отношенията между страните да са ясно регламентирани в подписаните помежду им договори или ако се стигне до подписването и на Запис на заповед, трябва вземанията, които се обезпечават с ценната книга, да са конкретно описани в същия договор.
 
И не на последно място, в случай че длъжникът е подписал Запис на заповед, но си извършва коректно задълженията, има право да изиска всяко плащане по договорните правоотношения да се отразява и върху ценната книга. При извършване на окончателното плащане документът задължително се унищожава.