/ снимка: Петър Тодоров
35 съдебни заседатели с мандат 2019-2023 г. положиха клетва в Хасковския окръжен съд в началото на тази седмица. Това съобщи в специализираното предаване на Дарик „Темида“ председателят на съда магистратът Миглена Тянкова.

ТЕМИДА: Добра реализация за бъдещите юристи, но липсва достатъчно практическа подготовка

Миналата година приключиха мандатите на съдебните заседатели в окръжните съдилища в Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Половината от тях вече работят с новоизбрани заседатели, а за останалите процедурата продължава.
 
Прякото участие на представители на обществеността в правораздаването е предвидено в  Конституцията на България и това е въведено именно с института на съдебните заседатели, каза още съдия Тянкова.
 
Към настоящия момент законът предвижда съдебните заседатели да са част от състава на съда единствено по първоинстанционни наказателни дела, но назад във времето те са участвали и по граждански дела, като например дела за осиновяване на дете и дела за лишаване от родителски права.
 

"Темида": Без акт за раждане при издаване на свидетелство за съдимост

Всеки кандидат подава в съответния Общински съвет определени от закона документи, между които: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено образование, вкл. и документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български гражданин към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, по-известна като Комисия по досиетата, за всички родени след 16.07.1973 г.
 
Обстоятелството, че кандидатът не е осъждан се установява служебно. Наредбата за съдебните заседатели от 2017 г. въведе и изслушване на допуснатите кандидати, което може да се извърши от Общинските съвети или определени от тях комисии, на които могат да се задават въпроси.
 
Общинските съвети в публично заседание с мнозинство повече от половината от присъстващите членове определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от Общото събрание на по-горестоящия съд.