/ снимка: Петър Тодоров
Темида
99772
Темида
  • Темида
Вече не е необходимо гражданите да носят акт за раждане, за да им бъде издадено свидетелство за съдимост. Нужно е само да отидат в съда с личната си карта и да платят съответната такса.

Българите ще вадят по-евтино и лесно временни паспорти и свидетелства за съдимост в чужбина

Това заяви в специализираното предаване на Дарик „Темида“ съдия Милена Георгиева, която изпълнява функциите председател на Районен съд – Пловдив. По думите й годишно Бюрото за съдимост издава над 70 000 свидетелства и справки за съдимост. Документите са необходими на всички, които започват нова работа.

С изменението на наредбата, направено през 2013г., се въведе възможност за издаване на електронно свидетелство за съдимост, каза още съдия Георгиева. То се издава само от Министерство на правосъдието, след подаване на заявление по електронен път. Електронно свидетелство за съдимост се издава само на неосъждани лица. В останалите случаи свидетелство за съдимост се издава по общо установения ред.

Електронно свидетелство за съдимост не може да се иска за починал или жив родственик или пък за друго лице. Подава се заявление по електронен път чрез попълване на данни в интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Заявител може да бъде само физическо лице, на което е издаден квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

С въвеждането на тази опция гражданите могат по електронен път през интернет, чрез електронен подпис, да заявят, заплатят и получат електронно свидетелство за съдимост, от всяка точка на света.

Заявяването и предоставянето по традиционния ред - на хартия, отнема време на заявителя за физическо посещение на съответното Бюро за съдимост, време за издаване на свидетелството за съдимост и време за получаването му.

Чуйте и от приложеното аудио.