/ dariknews.bg
Нови кучешки площадки ще бъдат изградени в Пловдив. Това става ясно от обявената от местната управа обществена поръчка за 2 милиона лева, а срокът за изпълнението й е 6 месеца. 

2019 - годината на подготовката на мащабни проекти с дългогодишна реализация за Пловдив

Поръчката, чието финансиране се осигурява по европейски програми, включва също ката и строителството на нови площадки за игра и спорт на открито и ремонт на съществуващите в момента.  

Съоръженията трябва да бъдат изградени по действащата в страната нормативна уредба, като бъдат осигурени условия за тяхната безопасна експлоатация. Изготвянето на всеки един от работните инвестиционни проекти ще става на базата на идейните решения на изпълнителя.

През 2019: Започват новия басейн на Младост и стадион Пловдив

Видът и количествата на предвидените строително-монтажни дейности за площадките с необходимите за тях съоръжения и оборудване, ще се определят за всяка площадка поотделно, а за реализацията на всеки проект ще се плаща от Община Пловдив.

Къде в града ще има нови кътове за игра и спорт за децата и домашните любимци, ще се определя от предложенията на районние кметове. Срокът за получаване на оферти за участие в поръчката е 19 март, тази година.