Французи обучават кметове за ползите и рисковете от публично-частните партньорства
Французи обучават кметове за ползите и рисковете от публично-частните партньорства / netinfo
Рисковете при влизането на общините в публично-частни партньорства и ползите от реализирането на този модел ще дискутират на кръгла маса-семинар в Областната управа кметове и областни управители от Южен – Централен район за планиране. Лектори от Франция ще представят на администраторите френския опит при определянето на правилата за избор за частен партньор в публични начинания.

Участниците в семинара ще дискутират и вече подготвени или реализирани проекти за публично-частни партньорства в българските общини.

Кръглата маса е организирана от Министерски съвет и е в рамките на туининг проект, който се реализира в партньорство с Франция и Литва и се финансира по програма ФАР.