Фотографска изложба НЕЩА в Балабановата къща
Фотографска изложба НЕЩА в Балабановата къща / Старинен Пловдив

„Пловдивско  фотографско средище”,  Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство и Общински институт „Старинен Пловдив” представят изложбата „Неща” на Иглена Русева.

Откриването е тази вечер в Балабановата къща от 18.00 часа.

Иглена Русева е дипломиран магистър на изкуствата – специалност “Фотография” във Филмовия и ТВ факултет (FAMU) на Академията за изящни изкуства в Прага. Има специализация „Създаване, организация и съхранение на музейни фотографски фондове” в Musée de l'Elysée в Лозана, Швейцария и в UMPRUM музея в Прага. От 2002 е хабилитиран доцент в НАТФИЗ "Кр. Сарафов". В творчеството си прилага поредица различни микс-медия техники, монтаж и колаж, но обича да снима аналогова сребърна фотография, театрална фотография и ръчно изработени авторски книги.

Работите ѝ са групирани в отворени цикли със заглавия: „Моята Прага” (1980-1986); „Животински човеци” (1982);  „Портрети на приятели” (1983); „Маски” (1984); „Лице и тяло” (1985); „Насън и наяве” (1986-87), „Парченца огледало” (1989-91), „Деца” (1992), „Метафрази” (1993) – обединени в изложба със заглавие "Игра на време"; „Сенки на минали присъствия” (1984-1997); „Листата” (1997-2000), „Семената” (1998-1999), „Морето” (1998-1999), „Ливадата” (1998-1999), „Градината” (1998-2000), „Гората” (1998-2000), обединени в изложба със заглавие "Сиво и цвят"; „Ритуални маски” (2000-2003); „Съвременна митология” (2013-2014); „Нещо в нищо” (2014); „Плодове на любовта” (2002-2015); „Плодове на Земята” (2015).

Има участия в поредица общи експозиции в Чехия, Литва, Великобритания, Сърбия, Полша, Дания и България. Нейни работи се съхраняват в колекциите на музея “Виктория и Албърт” в Лондон, в Музея за приложни изкуства в Прага, както и в частни колекции в България, Чехия, Франция, САЩ, Швейцария, Япония и ЮАР.

Изложбата може да бъде разгледана до 25.10.2016 г.

Фотографска изложба НЕЩА в Балабановата къща
netinfo