сайтът на НАП
сайтът на НАП / netinfo
Почти всички общински администрации в Пловдивска област правят по служебен път в НАП справки за задълженията на фирми, кандидатстващи по обществени поръчки. Това се разбра на среща на общински служители при областния управител Здравко Димитров с участието на ръководството на приходната агенция. Единствено от община Садово не са имали досега повод да ползват системата, въпреки че имат електронен подпис.

Направена бе и демонстрация как общински служител може да подаде онлайн в сайта на НАП искане за такава справка. Отговорът от приходната агенция трябва да дойде до 7 дни, но обикновено правим справките до 3 дни, каза териториалният директор Венелин Найденов. По думите му този тип справки са част от комплексното административно обслужване, което се прилага вече близо 2 години, но в някои общини още не са чували за това.

В справката се казва единствено дали фирмата има или няма задължения, но не и размера им, за да се спази данъчната тайна. Уточнено бе също, че НАП дава отговор „без задължения“, ако фирма има неплатени данъци и осигуровки, които са под един процент от годишния ѝ оборот и се смятат за обезпечени. Това изключение е прието в Данъчно осигурителния процесуален кодекс. Ако общинска администрация иска да изясни размера на това задължение, трябва да изиска от фирмата допълнителна справка.