/ Общински съвет-Плевен
Със символична първа копка и водосвет на територията на Пречиствателната станция за отпадни води - с. Божурица, официално стартираха строително-монтажните дейности за реконструкция на общата пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия.

Общински съвет-Плевен

Общински съвет-Плевен

Обектът е част от мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Гост на церемонията бе и председателят на Общински съвет-Плевен, Мартин Митев.

Общински съвет-Плевен

Началото на строителните дейности бе дадено в присъствието на зам.-министъра на МОСВ Красимир Живков, кмета на Община Плевен Георг Спартански и кмета на Община Долна Митрополия Поля Цоновска, арх. Невяна Иванчева и Стефан Милев - заместник-кметове на Община Плевен, председателят на Общински съвет - Долна Митрополия, Петър Петров, кметът на с.Божурица Николай Николов, представители на ресорни институции и фирми-изпълнители.

Общински съвет-Плевен

Общински съвет-Плевен

„Това е първият и единствен към момента партньорски проект между две общини в страната“, подчерта в изказването си зам.-министър Красимир Живков. Той посочи и какво е изпълнението на обектите в рамките на проекта на този етап: за град Тръстеник - изградени са 32 км канализация и 32 км водопроводна мрежа, за Долна Митрополия - 23 км канализация и 23 км водопроводна мрежа, за с.Буковлък - 10 км канализация и 10 км водопроводна мрежа, като тук дейностите са изпълнени на 95%, за село Ясен - канализационната мрежа е изпълнена на 84%, а водопроводната - на 32.2%.

Общински съвет-Плевен

Успех на начинанието пожелаха и кметовете на Плевен и Долна Митрополия, които също подчертаха огромното значение на проекта. Реконструкцията на общата пречиствателна станция за отпадни води за група населени места в общините Плевен и Долна Митрополия е най-мащабният обект в рамките на проекта Воден цикъл за Плевен-Долна Митрополия.

Общински съвет-Плевен

Изпълнението на обекта включва: подготовка на площадката; изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до новоизградените съоръжения; изграждане на нови съоръжения, където е необходимо - реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по пътя на водата и реконструкция и модернизация на съществуващи съоръжения по линията за третиране на утайките.

Общински съвет-Плевен

Общински съвет-Плевен

За изпълнение на дейностите е сключен договор след проведена обществена поръчка с Дружество „Чиста вода” на стойност 27 888 800 лв. без ДДС със срок на изпълнение 600 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка. Строителният надзор се осъществява от „Ати консулт” ЕООД - София.