Върховният административен съд отхвърли жалбата на БНД и Найден Зеленогорски
Върховният административен съд отхвърли жалбата на БНД и Найден Зеленогорски / archiv.DarikNews

Върховният административен съд обяви изборът на доц. д-р Димитър Стойков за кмет на община Плевен за законен.

Това беше постановено с решение на ВАС от 01 февруари 2012 година..

По този начин висшите магистрати потвърдиха становището на Административния съд в Плевен по делото, с което бе поискано касиране на кметските избори в общината по жалба на Найден Зеленогорски и партията, която го издигна за кандидат кмет - Българска нова демокрация.

"Касационната жалба е по същество неоснователна.Решението на административния съд е правилно", се казва в решението на съда. "Неоснователни са доводите за нарушение на материалния закон и за съществени нарушения на съдопроизводствените правила, поддържани като касационни основания за отмяна на решението. При постановяване на решението, съдът е направил обоснован извод за липса на допуснати нарушения в хода на провеждане на избори, които да водят до незаконосъобразност на решението от 31.10.2011г. на ОИК Плевен за обявяване на избрания кандидат за кмет".

В решението си по случая в село "Бохот" върховните магистрати казват, че „съдът не омаловажава извършената подмяна на вота на избирателите от длъжностни лица - членове на СИК, а само посочва, че извършването на престъпно деяние по НК се разглежда и установява по друг ред - по реда на НПК, в наказателно производство". По този казус се казва още, че „разликата в гласовете на двамата кандидати на втория тур е 389 гласа и правилно съдът е приел, че броят на подменените общо 13 бюлетини в секцията в Бохот, дори и да се приеме, че всичките се отнасят за избор на кмет на община Плевен, сумарно с установените различия в отчетените действителни гласове при огледа на бюлетините в секции 005 и 069 не дава съществено отражение върху обявения резултат и не може да промени резултата". И още: „Правото на участие в местните избори не гарантира избора на предпочитания от избирателя кандидат. Обявяването на избора за недействителен в конкретния случай би довело до нарушаване правата на мнозинството."

С настоящото решение, Върховният административен съд отмени глобата на председателя на Общинската избирателна комисия Румен Цачев, който бе санкциониран с 1200 лева от плевенския Административен съд, защото не е изпълнил разпореждане да представи особените мнения на членовете на комисията. "Особените мнения са предадени в ЦИК заедно с протоколите и следва да се изискат оттам", обясни тогава Цачев.