Връчиха договорите на спечелилите с проект съфинансиране от културния календар
Връчиха договорите на спечелилите с проект съфинансиране от културния календар / obshtina.pleven

Началникът на отдел „Култура" в Община Плевен Стефка Григорова връчи днес договорите за съфинансиране на проектите, одобрени във Втората сесия на раздел III от Културния календар на Общината. Специална комисия оцени с най-много точки - 435, проекта на Регионален исторически музей - Плевен „Възрожденецът Нестор Марков и плевенските будители". На второ място с 428 т. е проектът на Фондация „Диря" „Джаз в галерията" /Есенен Джаз Фест - Плевен 2016/. Проектът на Държавен архив „Календар на времето" събра 426 т., а този на Дружество „Краезнание" - Сборник от научна конференция „Плевен и Плевенския край - минало, традиции, духовност", е с 313 т.

Други пет проекта не бяха одобрени, защото не преминаха прага от събрани минимум 300 точки. Не беше оценен проект на Ванко Найденов, тъй като е надхвърлено допустимото финансиране от 70%, реши комисията.

Общо подадените за Втората сесия проекти бяха 14, но 4 от тях не представиха пълен комплект от изискуеми документи и не бяха допуснати до разглеждане.

Пред спечелилите финансиране, Стефка Григорова обърна внимание на пълното и коректно попълване на документите при представяне на проектите. Тя акцентира и върху бъдещи корекции в Правилника за кандидатстване по раздел III, тъй като е недопустимо да се предлагат проекти, представени преди години, но в малко по-различен вид или да се предвижда със средствата да се плаща наем за помещение, даде пример г-жа Григорова.