Виртуална борса за хранителни и строителни продукти свърза Румъния и България
Виртуална борса за хранителни и строителни продукти свърза Румъния и България / archive.dariknews

Сдружение „Национален център за информационно обслужване" - Плевен в партньорство с още четири организации от Румъния и България, започнаха изпълнението на проект "AGRICONS - Виртуална борса за хранителни и строителни продукти, модерен инструмент в подкрепа на съвместното развитие на бизнеса в румъно - българската трансгранична зона", който се реализира по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013.

Проектът се изпълнява на територията на окръг Долж, Румъния и областите Плевен, Монтана и Видин, България. Главната му цел е подпомагане на икономическото развитие в българо-румънската трансгранична зона, чрез развитие на съществуващите конкурентни предимства в селското стопанство, хранителната индустрия и строителството.

Събитието, което НЦИО-Плевен организира тази седмица, надхвърли мащабите на пресконференция за медиите. На срещата бяха поканени да участват и представители на целевата група по проекта от селското стопанство, хранителната индустрия и строителството.

Направено беше представяне на текущия проект за виртуална стокова борса, като бяха обявени постигнатите резултати от минали проекти и тяхното надграждане в нови инвестиционни проекти. Освен подготвената презентация за връзката между минало, настояще и бъдеще, мнение за смисъла от участие в проекти споделиха членовете на клъстер "Дунавски вина" - създаден в следствие на един от най-успешните проекти на НЦИО - Плевен, "Пътят на виното".

Виртуалната борса ще бъде подпомогната от специално създадена работна група с представители от секторите селско стопанство, хранителна индустрия и строителство, която ще спомогне за определянето на насоките за структуриране на виртуалната борса.

Същевременно, развитието и функционирането на виртуалната борса ще позволи онлайн подбор на производители и търговци, базиран на критерии като местоположение, цена, транспортна необходимост, характеристика на продуктите.